Reutilització Llibres i material didàctic

Programa per al finançament de Llibres de Text i material didàctic per al curs 2023-2024 pels alumnes d’educació primària.

Per realitzar la inscripció retornar el full d’inscripció degudament emplenat i efectuar el pagament (50 euros) abans de dia 17 de juny, al compte de Caixa Bank (ES24 2100 8207 1113 0002 6449) mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

  • Import : 50€
  • Concepte: Fons – Curs que realitzarà el 2023/2024 – Nom i llinatges de l’alumne (Exemple: Fons – 1r – Nom Llinatges alumne)

També ho podeu fer al caixer de CaixaBank amb la següent ruta: pagament impostos i matrícules→pagaments a tercers.

Entitat: 0776307 – COLEGIO PÚBLICO JOAN MAS I VERD

FULL D’INFORMACIÓ DEL PROGRAMA

FULL INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA