Consell escolar

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és eleccions.png

Composició del Consell Escolar.

Representant de l’AMIPA: Joan Jaume Roca Noguera

Representant de l’Ajuntament: Antoni Miralles Niell

Representants dels professors: Margalida Bauzà Barceló, Maria Antònia Móra Gomila, Jerònima Grimalt Julià, Margalida Nicolau Pocoví, Caterina Salom               

Representants dels pares i mares: Maria Capa Corrales, Carolina Rosselló Horrach, Àfrica Serra Hernaiz, Joana Maria Martorell Miralles.

Secretària: Sílvia Solivellas Vanrell

Cap d’Estudis: Maria Vicenta Obrador Hinarejos

Directora: Paula Amengual Vanrell