Reutilització llibres de text

Programa de Reutilització de Llibres de Text per al curs 2022-2023 pels alumnes d’educació primària.

Per realitzar la inscripció retornar el full d’inscripció degudament emplenat i efectuar el pagament (50 euros) abans de dia 17 de juny, al compte de Caixa Bank (ES24 2100 8207 1113 002 6448) mitjançant el següent link:

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=0776307

 A l’hora de fer l’ingrés s’ha de fer constar el següent (molt important):

 • Import : 50€
 • Remitent: DNI/NIE Pare/mare
 • Referència 1: Nom i llinatges de l’alumne
 • Referència 2: Curs que realitzarà el 2022/2023

També ho podeu fer al caixer de CaixaBank amb la següent ruta: pagament impostos i matrícules→pagaments a tercers.

Entitat: 0776307 – COLEGIO PÚBLICO JOAN MAS I VERD

Concepte: FONS DE LLIBRES

FULL D’INFORMACIÓ DEL PROGRAMA

FULL INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA

AJUTS PER L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 2022/2023

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El termini per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022.

La única novetat a tenir present és que cas que els tutors autoritzin al centre educatiu a cobrar a través del seu compte bancari, s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud el certificat de la titularitat d’aquest compte.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Compra chromebook alumnes 5è curs 2022-23

QUAN HEM DE COMPRAR ELS ORDINADORS (CHROMEBOOKS)?

De dia 01 de maig a dia 14 d’agost. Totes les comandes que es faran després del 14 d’agost hauran d’afegir les despeses de transport i l’empresa no garanteix que tenguin el dispositiu a l’inici del curs.

QUIN ÉS EL CODI DE COMPRA DE LA NOSTRA ESCOLA?

Codi: 07002543

ON PODEM COMPRAR L’ORDINADOR (CHROMEBOOK)?

Accés a la compra aquí           (Codi: 07002543)  

Vídeo explicatiu del procés de compra

Instruccions per a la compra 

Preguntes freqüents

QUAN S’ENTREGARAN ELS CHROMEBOOKS?

L’empresa els enviarà a l’escola els primers dies de setembre on els acabarem de configurar la llicència i posteriorment i s’entregaran als alumnes.

I SI TENIM DUBTES??

Enviau un correu a mserralta@ceipjoanmasiverd.cat

ES FARÀ UNA REUNIÓ INICIAL DES D’ICONO PER EXPLICAR EL FUNCIONAMENT BÀSIC DEL CHROMEBOOK.

DATA. 14/09/2022 A LES 17 HORES

FESTIUS/ NO LECTIUS

RECORDAU: DILLUNS, 16 DE MAIG – NO LECTIU

 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener (ambdós inclosos).

 • Vacances de Pasqua: del 14 d’abril a l’24 d’abril (ambdós inclosos).

 • Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de març.

 • Festa escolar unificada: 28 de febrer.

 • Dies no lectius elegits pel centre:  11 d’octubre, 07 de desembre, 25 de febrer, 16 de maig.

Sant Jordi 2022

Volem compartir els contes elaborats per cada cicle: història lliure relacionada amb algun caire matemàtic i il·lustracions a càrrec dels alumnes del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

Enhorabona i que pogueu gaudir d’una lectura ben entretinguda!!

Quina gana! Conte d’Educació Infantil.

QUINA GANA!

EDUCACIÓ INFANTIL

La corona perduda. Conte primer cicle d’Educació Primària.

LA CORONA PERDUDA

PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La calculadora parladora. Conte segon cicle d’Educació Primària.

LA CALCULADORA PARLADORA

SEGON CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El Club de les calculadores. Conte tercer cicle d’Educació Primària.

EL CLUB DE LES CALCULADORES

TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Informació COVID per a les famílies

Benvolgudes famílies,

– A partir de dia 25 d’abril de 2022: “deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors , tal com es determinava a la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021
-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021.”


– Amb les noves mesures establertes a partir de la
resolució de dia 8 de març de 2022 per fer front a la COVID-19 als centre educatius, el claustre del CEIP Joan Mas i Verd ha decidit les presents actuacions:

 • Mantenir els diferents accessos (accés per ed. infantil, rampa i escala ed. primària), l’alumnat en entrar al centre es dirigirà a la seva aula. Les portes s’obriran a les 08:50 i a les 13:50  i es tancaran a les 09:05. Recordar que l’entrada posterior a les 09:05 suposa falta de puntualitat. 
 • Mantenir els dos torns de pati on l’alumnat podrà interactuar entre ell.
 • En els serveis d’escola matinera i menjador escolar els alumnes podran interactuar independentment del grup al qual pertanyen.

Es segueixen mantenint les mesures d’higiene, la higiene de símptomes respiratoris,  l’ús de mascareta en espais interiors per a l’alumnat major de 6 anys, la ventilació dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

 

– A partir de dia 07 de març: No cal identificar els contactes estrets i aquests no hauran de fer quarantena.

El telèfons d’atenció a les famílies en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 són:

 • InfoCOVID pediatria: 900 700 222                    InfoCOVID: 900 100 971

Proves cangur

El passat dia 17 d’abril els alumnes de 5è i 6è de la nostra escola participaren a les Proves Cangur.

En aquestes proves hi participen 60 països de tot el món.

Es tracta d’un concurs que combina la lògica i les matemàtiques a través de problemes. De resoldre uns reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema que s’ha de completar sense  calculadora. 

Les Proves Cangur van començar l’any 1980 a Austràlia i enguany ja hi han participat més de 7 milions d’ alumnes.

Des de la nostra escola volem donar les gràcies als patrocinadors que ens han ajudat a fer-ho possible.