Curs 2020-2021

Pla de contingència 2020-2021 CEIP Joan Mas i Verd

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador curs 2020-2021: sortirà a finals d’agost/principis de setembre, en el ben entès que els tràmits començaran a partir del dia 1 de setembre, i els dies hàbils establerts per presentar sol·licitud i documentació serà de 14.

Programa de reutilització 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Per tal d’adherir-vos als programa de reutilització de llibres dels alumnes de PRIMÀRIA pel curs 2020-2021 heu de fer l’ingrés de 50€ al número de compte del centre fins dia 7 de juny posant com a concepte: Fons de llibres, nom de l’alumne i curs que farà.

Número de compte: ES36 2038 3445 9160 0006 9457

Quantitat: 50€

Concepte: Fons de llibres, nom i llinatges de l’alumne, curs que farà 2020-2021.

Desescalada Fase III

Com bé sabeu, d’ençà de dilluns dia 8 de juny hem entrat a la fase 3 de desescalada. Per tal motiu vos volem informar sobre les instruccions que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears ens ha fet extensives:

– Continua l’ensenyament en línia.

 – Es poden realitzar activitats presencials puntuals: tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç amb cita prèvia, individual o en grups de com a màxim 10 alumnes a infantil i 15 alumnes a primària.

 – Les tutories o activitats de reforç se sol·liciten a la direcció del Centre i ho poden fer alumnes, famílies o professors.

– Per part dels/ les tutors/es s’organitzarà una tutoria presencial de grup respectant el nombre màxim d’alumnes.

 – Els alumnes que venguin han de seguir les mesures d’higiene i seguretat: mirar-se la temperatura abans de venir al centre, rentar-se les mans i usar mascareta per entrar al centre (la tutoria es durà a terme respectant les distàncies de seguretat de 2m).

– S’evitaran les aglomeracions: només estan permeses les visites de pares, mares o altres persones per a realitzar gestions que hagin de ser presencials i sempre amb cita prèvia.

– L’entrega de notes serà presencial amb cita prèvia acordada a través d’un formulari en línia que compartirem properament.

 – La direcció del Centre ha preparat un formulari que pretén conèixer el grau de satisfacció en aquest període de confinament. Serà totalment anònim i agrairem la màxima sinceritat ja que ens servirà per poder millorar la nostra tasca educativa. Hi podeu accedir en el següent enllaç: https://forms.gle/C9Vkd9QFbbx92dBf9

– El llistat de material del curs 2020-2021 es publicarà a la web del centre.

– L’escola oferirà el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) durant el mes de juliol per alumnes de 5è i 6è d’educació primària que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

 

Escola d’Estiu 2020

L’Ajuntament de Montuïri vol oferir un servei de conciliació per a que les famílies disposin d’una oferta educativa i lúdica per als infants durant les vacances d’estiu. Una bona oportunitat per viure l’oci a Montuïri i gaudir d’una experiència divertida amb qui s’ha compartit l’any a classe o bé conèixer noves amistats.
 
Coneixedors de la sobrevinguda emergència sanitària, sorgeix més la necessitat de promoure serveis per intentar cobrir les mancances de conciliació en l’atenció a la infància. Per això hem obert un formulari per conèixer l’interès i la voluntat d’inscripció dels infants a l’Escola d’Estiu 2020. Tot plegat ens ajudarà a organitzar els recursos i fer possible un estiu lúdic i educatiu amb la seguretat i satisfacció per a la població de Montuïri.
 
https://www.ajmontuiri.net/ca/escolaestiu2020

Dijous dia 20 de febrer hem celebrat la Rueta Escolar. Les disfresses han anat relacionades amb el tema central: “TrescArt: el món del cinema”. S’ha fet una petita cerimònia dels “PREMIS OSCAR 2020” al centre i a continuació hem fet la rueta pel poble damunt les 12:15-12:30h. L’itinerari ha estat de l’escola a l’Ajuntament, continuar fins es Dau, i tornarem a l’escola.

Música

Àlbum de fotos

Video