Beca menjador escolar

Des de dia 7 fins dia 21 d’octubre es poden sol·licitar les ajudes de menjador escolar per al curs 2020/2021.

Resolució BOIB

Accés a tota la documentació

S’ha de presentar l’annex 2 i la documentació acreditativa necessària en totes les sol·licituds és la següent:

  • Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la família
  • Còpia del llibre de família
  • Certificat de convivència
  • En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la documentació justificativa d’aquesta situació

S’haurà d’aportar la documentació expedida per l’adminitració competent per acreditar rendes mínimes, prestacions extraordinàries o subsidi de desocupació.

Es pot entregar la documentació a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9,00 a 10,00 i de 13 a 14,00 h.

Correu del centre:  ceipjoanmasiverd@educaib.eu  

Telèfon: 971161560

EDUCOVID

EDUCOVID, de la Gerència d’Atenció Primària (GAP) de Mallorca.
EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca. 


EDUCOVID té els objectius generals següents:
– Coordinar les actuacions davant la sospita de casos COVID-19 entre l’alumnat escolaritzat de Mallorca.
– Fer el rastreig dels contactes estrets en l’àmbit educatiu.
– Organitzar la presa de mostres dels contactes estrets en l’àmbit escolar.
– Comunicar a la Conselleria d’Educació, al centre educatiu i al centre de salut de referència del centre educatiu que hi ha casos positius.
– Coordinar amb el Servei de Epidemiologia i la Conselleria d’Educació l’actuació davant els brots en els centres educatius.
– Assessorar i donar suport als equips de atenció primària i als equips directius dels centres educatius en els temes relacionats amb els casos sospitosos o confirmats de COVID-19 en l’àmbit educatiu.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
– Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:
– Telèfon: 900 101 863
– Correu electrònic:  educacovid@dgsanita.caib.es 

 

Curs 2020-2021

Pla de contingència 2020-2021 CEIP Joan Mas i Verd

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 setembre de 2020

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020

 

Reunions inicials

Benvolgudes famílies,

Davant l’excepcionalitat d’aquest curs escolar es convocaran reunions de màxim 10 persones al centre DIMARTS dia 8 de setembre al llarg del matí. A la reunió ha d’assistir un familiar i recomanam que sempre que sigui possible vengui acompanyat de l’alumne. S’explicaran les entrades i sortides, l’organització en el centre, les mesures higièniques… i es presentaran diferents formularis que han de ser revisats i signats per les famílies. Per això també vos demanam que dugueu un bolígraf i una carpeta per tal d’evitar fer-ne un ús compartit.

La reunió tendrà una durada més o menys d’una hora, mirau de tenir temps d’anar a les diferents reunions en cas de germans.

Recordau: entrar per la porta assignada, dur mascareta (obligatòria pels adults i pels alumnes a partir de 1r d’educació primària) i no assistir en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

Degut a l’organització per tal de mantenir el distanciament interpersonal d’1,5 metres alguns grups s’han desdoblat i altres s’han hagut de redistribuir.

En els grups que han sofert canvis el tutor/a corresponent telefonarà a les famílies a nivell individual per concertar l’hora de la reunió (4t EI – 3 anys, 5è EI – 4 anys, 2n i 4t d’educació primària).

Els grups que es mantenen com el curs passat heu escollit l’hora a través del formulari, ara els formularis es tanquen i els qui no heu escollit hora el vostre tutor/a vos telefonarà.

Moltes gràcies, vos esperam a tots amb molta il·lusió!

Fi de curs 2020-2021

Per a tots vosaltres alumnes i famílies del CEIP Joan Mas i Verd:

Enguany que commemoràvem el món del cinema amb els Oscar, les pel·lícules… no ens haguéssim pensat mai que nosaltres seríem els protagonistes d’aquesta etapa històrica. 

Avui no hem pogut fer els nostres jocs d’aigua, ni el clàssic partit de mato d’alumnes de 6è contra mestres. Tampoc no hem estirat l’estora vermella per fer el final de curs així com ens hagués agradat. Vos hem enyorat molt!

Volem donar-vos les GRÀCIES per ser uns grans herois i heroïnes en aquestes circumstàncies tan excepcionals. GRÀCIES a les famílies, per esser-hi en tot moment i ajudar-mos.

L’equip de mestres seguirem fent feina per poder començar el proper curs de la millor manera possible. Una forta abraçada virtual!

Mestres del CEIP Joan Mas i Verd.

Missatge de na Mailing:

Desescalada Fase III

Com bé sabeu, d’ençà de dilluns dia 8 de juny hem entrat a la fase 3 de desescalada. Per tal motiu vos volem informar sobre les instruccions que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears ens ha fet extensives:

– Continua l’ensenyament en línia.

 – Es poden realitzar activitats presencials puntuals: tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç amb cita prèvia, individual o en grups de com a màxim 10 alumnes a infantil i 15 alumnes a primària.

 – Les tutories o activitats de reforç se sol·liciten a la direcció del Centre i ho poden fer alumnes, famílies o professors.

– Per part dels/ les tutors/es s’organitzarà una tutoria presencial de grup respectant el nombre màxim d’alumnes.

 – Els alumnes que venguin han de seguir les mesures d’higiene i seguretat: mirar-se la temperatura abans de venir al centre, rentar-se les mans i usar mascareta per entrar al centre (la tutoria es durà a terme respectant les distàncies de seguretat de 2m).

– S’evitaran les aglomeracions: només estan permeses les visites de pares, mares o altres persones per a realitzar gestions que hagin de ser presencials i sempre amb cita prèvia.

– L’entrega de notes serà presencial amb cita prèvia acordada a través d’un formulari en línia que compartirem properament.

 – La direcció del Centre ha preparat un formulari que pretén conèixer el grau de satisfacció en aquest període de confinament. Serà totalment anònim i agrairem la màxima sinceritat ja que ens servirà per poder millorar la nostra tasca educativa. Hi podeu accedir en el següent enllaç: https://forms.gle/C9Vkd9QFbbx92dBf9

– El llistat de material del curs 2020-2021 es publicarà a la web del centre.

– L’escola oferirà el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) durant el mes de juliol per alumnes de 5è i 6è d’educació primària que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

 

L’ESCOLA A CASA

Benvolgudes famílies i alumnes,

Aquí teniu el BANC DE TASQUES que anirem actualitzant, si teniu dubtes podeu fer les consultes a través del correu electrònic dels tutors. El correu del centre és: ceipjoanmasiverd@educaib.eu

 Infantil 1r curs   2n curs     3r curs     4t curs    5è curs      6è curs

 

CORREUS ELECTRÒNICS DELS TUTORS/ES

3 ANYS: ÀNGEL RÚA arua@ceipjoanmasiverd.cat
4 ANYS A: MARGALIDA BAUZÀ mbauza@ceipjoanmasiverd.cat
4 ANYS B: JAUME LLODRÀ jllodra@ceipjoanmasiverd.cat
5 ANYS A: MARIA ANTÒNIA CERDÀ  mcerda@ceipjoanmasiverd.cat
5 ANYS B: M FCA. MIRALLES: mfmiralles@ceipjoanmasiverd.cat
1R: XISCA PUIGSERVER xpuigserver@ceipjoanmasiverd.cat
2N A: PILAR PASCUAL ppascual@ceipjoanmasiverd.cat
2N B: MARIA VIDAL mvidal@ceipjoanmasiverd.cat
3R A: FRANCISCA MARIA NIELL fmniell@ceipjoanmasiverd.cat
3R B: M FRANCISCA ROSSELLÓ mfrossello@ceipjoanmasiverd.cat
4T A: COLOMA SASTRE csastre@ceipjoanmasiverd.cat
4T B: MARIA LLOMPART mllompart@ceipjoanmasiverd.cat
5È A: MARGALIDA NICOLAU mnicolau@ceipjoanmasiverd.cat
5È B: MAITE RONDA mronda@ceipjoanmasiverd.cat
6È A: CATERINA SALOM csalom@ceipjoanmasiverd.cat
6È B: MARIA ANTÒNIA MÓRA mamora@ceipjoanmasiverd.cat

Entre tots ho aconseguirem!! Salut i gràcies a tots/es !!!

ENLLAÇOS D’INTERÈS PER A LES FAMÍLIES:

– Informació famílies: DESESCALADA FASES 2-3:

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase III

Info_families_alumnes CAT

Info_families_alumnes CAST 

Rentat de mans

Com posar-se i llevar-se la mascareta

– Famílies de 6è d’educació primària: Acabant l’educació primària… El futur del meu fill o filla  –    Xerrades virtuals per a pares i mares #SeràsUIB
– Vicenç Arnaiz “Qué ocurre en el cerebro de las niñas y los niños durante el confinamiento” vídeo youtube.
– Servei d’Atenció a la diversitat: RECOMANACIONS I RECURSOS EDUCATIUS I SOCIALS DURANT L’ACTIVITAT ESCOLAR NO PRESENCIAL
– Tríptic impacte confinament
– GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS SALIDAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL