FESTIUS/ NO LECTIUS 1R TRIMESTRE

  • DILLUNS 12 D’OCTUBRE – FESTIU
  • DIMARTS 13 D’OCTUBRE – NO LECTIU
  • DILLUNS 7 DE DESEMBRE – FESTIU
  • DIMARTS 8 DE DESEMBRE – FESTIU
  • VACANCES DE NADAL DE DIA 23 DE DESEMBRE A DIA 7 DE GENER (AMBDÓS INCLOSOS)

EDUCOVID

EDUCOVID, de la Gerència d’Atenció Primària (GAP) de Mallorca.
EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca. 


EDUCOVID té els objectius generals següents:
– Coordinar les actuacions davant la sospita de casos COVID-19 entre l’alumnat escolaritzat de Mallorca.
– Fer el rastreig dels contactes estrets en l’àmbit educatiu.
– Organitzar la presa de mostres dels contactes estrets en l’àmbit escolar.
– Comunicar a la Conselleria d’Educació, al centre educatiu i al centre de salut de referència del centre educatiu que hi ha casos positius.
– Coordinar amb el Servei de Epidemiologia i la Conselleria d’Educació l’actuació davant els brots en els centres educatius.
– Assessorar i donar suport als equips de atenció primària i als equips directius dels centres educatius en els temes relacionats amb els casos sospitosos o confirmats de COVID-19 en l’àmbit educatiu.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
– Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:
– Telèfon: 900 101 863
– Correu electrònic:  educacovid@dgsanita.caib.es 

 

Menjador escolar 2020-2021

S’han organitzat els espais per tal d’ubicar els alumnes que queden tot el mes inscrits al menjador escolar fins a dia d’avui (pagant les mensualitats per domiciliació) que començarà a partir de dilluns 14 de setembre.

S’ha de garantir que els grups estables es mantinguin agrupats entres si, mantenint la distància d’un metre i mig entre ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables.

Per aquest motiu, s’utilitzaran com espais de menjador a partir de les 14,05 hores les aules de primer d’educació primària, les aules de sisè d’educació primària i la sala de menjador.

Els alumnes que venguin al menjador dies fixes a la setmana (és a dir, no tot el mes però sempre els mateixos dies de la setmana) haureu d’emplenar el full d’inscripció indicant els dies de la setmana que es farà ús del servei i entregar-ho a secretaria. Podreu començar a fer ús del servei de menjador a partir de dilluns 21 de setembre. Durant la propera setmana (del 14 al 18 de setembre) podreu comprar els tiquets de 9,10 a 10,00 hores i de 13,00 a 13,40 hores a secretaria. Anirem obrint de manera escalonada evitant aglomeracions tant a dins com a fora del centre, vos demanam que mantingueu la distància de seguretat i l’ús de mascareta.

Els alumnes eventuals hauran d’enviar un correu al centre ceipjoanmasiverd@educaib.eu especificant el dia que han de fer ús del servei i les dades de l’alumne (nom, llinatges i nivell), sempre com a mínim, el dia anterior abans de les 14 hores per tal de poder garantir les mesures. En cas que no es puguin garantir s’avisarà a la família. També s’han d’adquirir els tiquets prèviament.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

A continuació vos podeu descarregar el full d’inscripció al menjador escolar pel present curs escolar. El podeu entregar emplenat i signat per correu electrònic o bé entregar-lo a secretaria.

Inscripció curs 2020-21 CEIP JOAN MAS I VERD

 

Reunions inicials

Benvolgudes famílies,

Davant l’excepcionalitat d’aquest curs escolar es convocaran reunions de màxim 10 persones al centre DIMARTS dia 8 de setembre al llarg del matí. A la reunió ha d’assistir un familiar i recomanam que sempre que sigui possible vengui acompanyat de l’alumne. S’explicaran les entrades i sortides, l’organització en el centre, les mesures higièniques… i es presentaran diferents formularis que han de ser revisats i signats per les famílies. Per això també vos demanam que dugueu un bolígraf i una carpeta per tal d’evitar fer-ne un ús compartit.

La reunió tendrà una durada més o menys d’una hora, mirau de tenir temps d’anar a les diferents reunions en cas de germans.

Recordau: entrar per la porta assignada, dur mascareta (obligatòria pels adults i pels alumnes a partir de 1r d’educació primària) i no assistir en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

Degut a l’organització per tal de mantenir el distanciament interpersonal d’1,5 metres alguns grups s’han desdoblat i altres s’han hagut de redistribuir.

En els grups que han sofert canvis el tutor/a corresponent telefonarà a les famílies a nivell individual per concertar l’hora de la reunió (4t EI – 3 anys, 5è EI – 4 anys, 2n i 4t d’educació primària).

Els grups que es mantenen com el curs passat heu escollit l’hora a través del formulari, ara els formularis es tanquen i els qui no heu escollit hora el vostre tutor/a vos telefonarà.

Moltes gràcies, vos esperam a tots amb molta il·lusió!

Fi de curs 2020-2021

Per a tots vosaltres alumnes i famílies del CEIP Joan Mas i Verd:

Enguany que commemoràvem el món del cinema amb els Oscar, les pel·lícules… no ens haguéssim pensat mai que nosaltres seríem els protagonistes d’aquesta etapa històrica. 

Avui no hem pogut fer els nostres jocs d’aigua, ni el clàssic partit de mato d’alumnes de 6è contra mestres. Tampoc no hem estirat l’estora vermella per fer el final de curs així com ens hagués agradat. Vos hem enyorat molt!

Volem donar-vos les GRÀCIES per ser uns grans herois i heroïnes en aquestes circumstàncies tan excepcionals. GRÀCIES a les famílies, per esser-hi en tot moment i ajudar-mos.

L’equip de mestres seguirem fent feina per poder començar el proper curs de la millor manera possible. Una forta abraçada virtual!

Mestres del CEIP Joan Mas i Verd.

Missatge de na Mailing:

Desescalada Fase III

Com bé sabeu, d’ençà de dilluns dia 8 de juny hem entrat a la fase 3 de desescalada. Per tal motiu vos volem informar sobre les instruccions que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears ens ha fet extensives:

– Continua l’ensenyament en línia.

 – Es poden realitzar activitats presencials puntuals: tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç amb cita prèvia, individual o en grups de com a màxim 10 alumnes a infantil i 15 alumnes a primària.

 – Les tutories o activitats de reforç se sol·liciten a la direcció del Centre i ho poden fer alumnes, famílies o professors.

– Per part dels/ les tutors/es s’organitzarà una tutoria presencial de grup respectant el nombre màxim d’alumnes.

 – Els alumnes que venguin han de seguir les mesures d’higiene i seguretat: mirar-se la temperatura abans de venir al centre, rentar-se les mans i usar mascareta per entrar al centre (la tutoria es durà a terme respectant les distàncies de seguretat de 2m).

– S’evitaran les aglomeracions: només estan permeses les visites de pares, mares o altres persones per a realitzar gestions que hagin de ser presencials i sempre amb cita prèvia.

– L’entrega de notes serà presencial amb cita prèvia acordada a través d’un formulari en línia que compartirem properament.

 – La direcció del Centre ha preparat un formulari que pretén conèixer el grau de satisfacció en aquest període de confinament. Serà totalment anònim i agrairem la màxima sinceritat ja que ens servirà per poder millorar la nostra tasca educativa. Hi podeu accedir en el següent enllaç: https://forms.gle/C9Vkd9QFbbx92dBf9

– El llistat de material del curs 2020-2021 es publicarà a la web del centre.

– L’escola oferirà el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) durant el mes de juliol per alumnes de 5è i 6è d’educació primària que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.