Història

Joan Mas i Verd Collet (Montuïri 28 de desembre de 1899 – Palma 3 de setembre 1936) va ser un polític mallorquí que fou batle de Montuïri durant la Segona República Espanyola.

Era fill de pare pagès i mare mestra d’escola. Entre els set i catorze anys anà a escola a Son Espanyolet amb els frares teatins però en va sortir abans de ser ordenat sacerdot. Joan Mas es dedicà a fer de pagès com el seu pare, però també pogué viatjar a Madrid i Barcelona gràcies als seus contactes polítics al continent. L’octubre de 1925 es casà i poc després passà algun temps a l’illa de Cabrera on vivia part de la seva família.

Retornà a Montuïri mesos abans de proclamar-se la república i va ser elegit regidor pel Front Únic Antimonàrquic a les eleccions del 12 d’abril de 1931. El 14 d’abril va ser un dels proclamadors del nou règim al poble i va ser investit batle dia 18. Exercí la batlia fins que l’abril de 1936 una Comissió Gestora es va fer càrrec del consistori per la dimissió o absència de la majoria de regidors.

L’aixecament del 19 de juliol sembla que no el preocupà excessivament, però el rumb que prenien les circumstàncies l’obligà a refugiar-se a una caseta de camp. Tornà d’amagat a la seva casa del poble però fou descobert i detingut el 3 de setembre de 1936 per una partida de falangistes.

  Aquella mateixa nit va ser afusellat al cementeri de Palma.

 

Joan Mas i Verd és padrí del també polític mallorquí Pere Sampol Mas.

L’escola que va promoure s’anomena des de 1982 “Col·legi Públic Joan Mas i Verd”.

L’Ajuntament de Montuïri el va declarar fill il·lustre de la vila l’any 2016.