Reutilització Llibres ED. PRIMÀRIA 2024-25

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2024-25

Per facilitar la gestió econòmica, a educació primària s’ofereix la possibilitat de fer un únic pagament del programa de reutilització de llibres de text i de quota de material fungible (inclou l’agenda i fotocòpies):

– QUOTA DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ: 50€.


– QUOTA DE MATERIAL FUNGIBLE (INCLOU FOTOCÒPIES I AGENDA): 30€.


ES POT FER UN ÚNIC INGRÉS PER TRANSFERÈNCIA (TOTAL 80€) INDICANT NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE I EL CURS QUE REALITZARÀ 2024-25 AL COMPTE DE Caixa Bank ES24 2100 8207 1113 0002 6449 FINS 21 DE JUNY DE 2024.


També ho podeu fer al caixer de CaixaBank o a la App Caixabank amb la següent ruta: pagament impostos i matrícules→ pagaments a tercers.
Entitat: 0812117 – COLEGIO PÚBLICO JOAN MAS I VERD
Concepte: NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE

FULL D’INFORMACIÓ DEL PROGRAMA

FORMULARI INSCRIPCIÓ PROGRAMA 2024-25