Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada al menjador escolar, s’hi pot accedir des de l’entrada de primària.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La monitora responsable és Catalina Tous.

MESURES COVID: tots els usuaris de matinera (també l’alumnat d’infantil) han de dur MASCARETA, es respecten els grups estables mantenint una distància interpersonal d’1,5 metres i almenys 2 metres entre els diferents grups estables.

PREUS: mensual 40€ per alumnes (germans 30€ cada alumne); eventual 4,5€.

Per poder fer-ne ús abans s’ha d’enviar un missatge a l’AMIPA al següent telèfon 627122417 amb antelació (el dia anterior a les 9h del dematí com a màxim), per poder gestionar si hi haurà espai. Sempre rebreu una resposta de si podreu emprar el servei o no.

FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA 2021-2022