Consell escolar

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és eleccions.png

Composició del Consell Escolar.

Representant de l’AMIPA: Joan Jaume Roca Noguera

Representant de l’Ajuntament: Antoni Miralles Niell

Representants dels professors: Margalida Bauzà Barceló, Maria Antònia Cerdà Garau, Jerònima Grimalt Julià, Margalida Nicolau Pocoví, Maria Vidal Rossinyol                                                                           

Representants dels pares i mares: Maria Capa Corrales, Maria Portell Amengual, Carolina Rosselló Horrach, Àfrica Serra Hernaiz

Secretària: Sílvia Solivellas

Cap d’Estudis: Maria Vicenta Obrador Hinarejos

Directora: Paula Amengual Vanrell