Comissions

Coordinacions 2021-2022    

 • CCP – Mariví Obrador
 • Cicles – Maria Antònia Cerdà, Maria Vidal, Aina Galmés, Margalida Nicolau.
 • Equip de suport – Pilar Martín
 • Comissió de Salut – Paula Amengual
 • Fons de llibres – Santi Comas
 • Equip impulsor – Lida Ferragut
 • TIC – Miquel Serralta
 • Ambiental – Maria Francisca Miralles
 • Convivència – Francisca Maria Niell
 • Treball cooperatiu – Àngel Rúa
 • Aprenentatge matemàtic – Maria Antònia Móra
 • Pla lector – Sílvia Solivellas
 • Llengua anglesa – Caterina Salom
 • Programa de Millora i Transformació – Paula Amengual