Tema central

Enguany hem decidit que a causa de la situació actual no treballarem un tema específic sino que ens centrarem bàsicament en el tema de la salut. És per això que destacarem la importància en mantenir els esforços sostinguts contra el COVID-19.

 

MESURES D’HIGIENE PERSONAL

– La higiene de mans es realitzarà com a mínim:

  • En començar i finalitzar la jornada.
  • Després d’anar al lavabo.
  • Després de tossir, esternudar o mocar-se.
  • Abans i després del pati.
  • Abans i després de dinar.
  • Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
  • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
  • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
  • Després d’usar o compartir espais múltiples o equips.
  • Sempre que s’han rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans als lavabos i a les aules de tutoria.

– Revisió diària i registre de control de: gel hidroalcohòlic per aula i a tots els espais, sabó i paper assecant als banys i el seu funcionament, papereres amb bossa, tapa i pedal.

 

ÚS DE MASCARETA

A partir de primària SEMPRE i per a tot el professorat i en tots els desplaçaments.

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta d’higiene respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta.

 

DISTANCIAMENT

Es treballarà amb tot els alumnes i professors per tal de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.