Tema central

Enguany hem decidit que a causa de la situació actual no treballarem un tema específic sino que ens centrarem bàsicament en el tema de la salut. És per això que destacarem la importància en mantenir els esforços sostinguts contra el COVID-19.

Cada una de les classes rebun nom relacionat amb la salut.

 

3 anys A Mª FRANCISCA MIRALLES  Pediatres
3 anys B Mª ANTÒNIA CERDÀ  Dentistes
4 anys A ÁNGEL RÚA  Traumatòlegs
4 anys B CATI RIGO Oculistes
5 anys A MARGALIDA BAUZÀ  Otorrinos
5 anys B BEL ROSSELLÓ Cardiòlegs

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A MARIA VIDAL Dentistes
1r B MARIA PILAR PASCUAL Metges de família
2n A SILVIA SOLIVELLAS Dentistes
2n B ENCARNACIÓN CASANOVA Oculistes
3r A

AINA GALMÉS

Alimentació saludable
3r B

MARIA LLOMPART 

Feim esport
4t A

Mª FRANCISCA ROSSELLÓ

Els emocionals
4t B FRANCISCA Mª NIELL Prevenció d’adiccions
5è A

COLOMA SASTRE 

Anticossos
5è B Mª ANTÒNIA MÓRA UCI
6è A MARGALIDA NICOLAU   Neurologia
6è B CATERINA SALOM Virologia

 

MESURES D’HIGIENE PERSONAL

– La higiene de mans es realitzarà com a mínim:

  • En començar i finalitzar la jornada.
  • Després d’anar al lavabo.
  • Després de tossir, esternudar o mocar-se.
  • Abans i després del pati.
  • Abans i després de dinar.
  • Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
  • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
  • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
  • Després d’usar o compartir espais múltiples o equips.
  • Sempre que s’han rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d’higiene de mans als lavabos i a les aules de tutoria.

– Revisió diària i registre de control de: gel hidroalcohòlic per aula i a tots els espais, sabó i paper assecant als banys i el seu funcionament, papereres amb bossa, tapa i pedal.

 

ÚS DE MASCARETA

A partir de primària SEMPRE i per a tot el professorat i en tots els desplaçaments.

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta d’higiene respiratòria i de l’ús correcte de la mascareta.

 

DISTANCIAMENT

Es treballarà amb tot els alumnes i professors per tal de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.