Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada a l’edifici d’infantil al qual s´hi pot accedir des de l’aparcament que hi ha devora el museu de Son Fornés.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La mitjana és de 27 alumnes, la majoria d’educació infantil o primer cicle. La monitora responsable és Catalina Tous.