Escola matinera

L’AFA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada al menjador escolar, s’hi pot accedir des de l’entrada de primària.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La monitora responsable és Catalina Tous.

PREUS (2023-24):

Mensual de 7 a 9h: 1 infant 40€, 2 infants 60€, 3 infants 90€.

Mensual de 8 a 9h: 1 infant 25€, 2 infants 35€ i 3 infants 50€.

Eventual 4,5€ per dia i infant.

PLA DE CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT DE LES ILLES BALEARS: permet la reducció del cost de l’escola matinera a les famílies usuàries de dit servei.

IMPORTANT: El servei d’escola matinera es paga a mes vençut.

Informació i inscripcions: https://forms.gle/dQ86jHd5zaFv5YGv7

LA CAIXA: ES92 2100 8207 1213 0003

BIZUM TELÈFON AFA: 627 122 417

montuiriamipa@gmail.com