Escola matinera

L’AMIPA ofereix el servei d’escola matinera des de les 7 a les 9 hores del matí.

Aquesta, està ubicada al menjador escolar, s’hi pot accedir des de l’entrada de primària.

L’escola matinera està equipada amb jocs i mobiliari per poder atendre les necessitats dels alumnes.

La monitora responsable és Catalina Tous.

MESURES COVID: tots els usuaris de matinera (també l’alumnat d’infantil) han de dur MASCARETA, es respecten els grups estables mantenint una distància interpersonal d’1,5 metres i almenys 2 metres entre els diferents grups estables.

Per poder fer-ne ús abans s’ha d’enviar una missatge a l’AMIPA i així garantir les mesures a seguir:

montuiriamipa@gmail.com