Equip directiu

 

 

 

DIRECTOR: GABRIEL MIRALLES PIZÀ

SECRETARI:  GUILLEM FIOL TOMÀS

CAP D’ESTUDIS: PAULA AMENGUAL VANRELL