Horaris


HORARI LECTIU

De dilluns a divendres

De 9 a 14 hores

HORARI DE DIRECCIÓ

Dilluns i dijous

Dimarts

De 9 a 10 hores

De 14 a 15 hores

HORARI DE SECRETARIA

De dilluns a divendres

De 9 a 10 hores

HORARI REUNIONS PARES I MARES

Es prioritzarà via telemàtica (prèvia confirmació amb els tutors)

Dimarts

De 14 a 15 hores

HORARI DEL MENJADOR

GUARDERIA DE MENJADOR

De dilluns a divendres

De dilluns a divendres

De 14 a 15 hores

De 15 a 16 hores