Descripció

ALUMNAT I PROFESSORAT

El centre compta aquest curs amb 18 unitats: 6 d’educació infantil i 12 de primària. El nombre d’alumnes d’infantil és de 76 i a educació primària de 190, el que representa una matricula total de 266 alumnes.

El centre aquest curs disposa de 25 mestres a jornada completa, 2 a mitja jornada i la mestra de religió.

Actualització 10-2020

Nombre d’alumnes d’educació infantil 

3 anys A

3 anys B

4 anys A

4 anys B

5 anys A

5 anys B

14

14

10

10

15

15

 

Nombre d’alumnes d’educació primària:

1r A 1r B 2n A 2n B 3r A 3r B 4t A 4t B 5è A 5è B 6è A 6è B
16 16 11 14 19 17 18 18 18 17 14 15