Consell escolar

En representació dels pares i mares:

 • Maria Francisca Rigo 
 • Maria Capa
 • Maria Portell
 • Àfrica Serra

En representació de l’AMIPA:

 • Joan Jaume Roca

En representació de l’Ajuntament:

 • Antoni Miralles 

En representació dels mestres:

 • Maria Francisca Miralles
 • Francisca Maria Niell
 • Maria Vidal
 • Gabriel Miralles
 • Paula Amengual