Consell escolar municipal

 

MEMBRES:

 

OBJECTIUS:

 • Informar i debatre sobre convenis i acords amb l’administració
  educativa que afecti a l’ensenyament dins el municipi
 • Debatre sobre la creació, modificació o manteniment de centres
  docents
 • Acordar dates d’actuacions comunes (fi de curs, Nadal, dia de la Pau,
  etc)
 • Fomentar la igualtat entre nins i nines, dones i homes, i promoure
  l’educació per a la no discriminació per raons de gènere
 • Elaborar l’oferta educativa del municipi (extraescolars, serveis
  complementaris, etc)
 • Promoure la integració dels centres escolars a l’entorn geogràfic,
  socioeconòmic i cultural
 • Confecció de la Memòria anual d’activitats

 

    CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL