Comissions

Coordinacions 2022-2023    

 • CCP – Paula Amengual
 • Cicles – Maria Antònia Cerdà, Maria Vidal, Jero Grimalt, Alicia Montañes.
 • Equip de suport – Pilar Martín
 • Comissió de Salut – Paula Amengual
 • Fons de llibres – Santi Comas
 • Equip impulsor – Pilar Martín
 • TIC – Miquel Serralta
 • Ambiental – Cati Rigo i Cati Maya
 • Convivència – Santi Comas
 • Co- educació – Francisca Maria Niell
 • Treball cooperatiu – Jero Grimalt
 • Aprenentatge matemàtic – Maria Antònia Móra
 • Pla lector – Sílvia Solivellas
 • Llengua anglesa – Caterina Salom
 • Programa de Millora i Transformació – Mariví Obrador