Claustre de professors

 

 

TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A Mª FRANCISCA MIRALLES  mfmiralles@ceipjoanmasiverd.cat
3 anys B Mª ANTÒNIA CERDÀ  mcerda@ceipjoanmasiverd.cat
4 anys A ÁNGEL RÚA  arua@ceipjoanmasiverd.cat
4 anys B CATI RIGO crigo@ceipjoanmasiverd.cat
5 anys A MARGALIDA BAUZÀ  mbauza@ceipjoanmasiverd.cat
5 anys B BEL ROSSELLÓ brossello@ceipjoanmasiverd.cat
TUTORIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A MARIA VIDAL mvidal@ceipjoanmasiverd.cat
1r B MARIA PILAR PASCUAL ppascual@ceipjoanmasiverd.cat
2n A SILVIA SOLIVELLAS ssolivelles@ceipjoanmasiverd.cat
2n B ENCARNACIÓN CASANOVA ecasanova@ceipjoanmasiverd.cat
3r A

AINA GALMÉS

agalmes@ceipjoanmasiverd.cat

3r B

MARIA LLOMPART 

mllompart@ceipjoanmasiverd.cat

4t A

Mª FRANCISCA ROSSELLÓ

mfrossello@ceipjoanmasiverd.cat

4t B FRANCISCA Mª NIELL fmniell@ceipjoanmasiverd.cat
5è A

COLOMA SASTRE 

csastre@ceipjoanmasiverd.cat

5è B Mª ANTÒNIA MÓRA mamora@ceipjoanmasiverd.cat
6è A MARGALIDA NICOLAU  mnicolau@ceipjoanmasiverd.cat
6è B CATERINA SALOM csalom@ceipjoanmasiverd.cat
MESTRES ESPECIALISTES  
ANGLÈS

ELISABET FERRER

CATERINA SALOM 

Mª ANTÒNIA MÓRA

REBECA MELIS

eferrer@ceipjoanmasiverd.cat

csalom@ceipjoanmasiverd.cat

mamora@ceipjoanmasiverd.cat

rmelis@ceipjoanmasiverd.cat

ED. FÍSICA

MIQUEL SERRALTA

ENCARNACIÓN CASANOVA

MARIA MONSERRAT

mserralta@ceipjoanmasiverd.cat

ecasanova@ceipjoanmasiverd.cat

mmonserrat@ceipjoanmasiverd.cat

MÚSICA

SANTI COMAS CABOT

scomas@ceipjoanmasiverd.cat

RELIGIÓ Mª ANTÒNIA CABOT mcabot@ceipjoanmasiverd.cat
EQUIP DE SUPORT  
PT PILAR MARTÍN pmartin@ceipjoanmasiverd.cat
AL SÍLVIA SOLIVELLAS  ssolivelles@ceipjoanmasiverd.cat
AD MARIVÍ OBRADOR mobrador@ceipjoanmasiverd.cat
ATE ANTÒNIA MATEU  amateu@ceipjoanmasiverd.cat
EOEP JOANA ESTRANY jestrany4@gmail.com
FISIO

MARGALIDA SOLIVELLAS

 
EQUIP DIRECTIU  
DIRECTORA PAULA AMENGUAL pamengual@ceipjoanmasiverd.cat
SECRETARI GABRIEL MIRALLES gmiralles@ceipjoanmasiverd.cat
CAP D’ESTUDIS MARIVÍ OBRADOR mobrador@ceipjoanmasiverd.cat