Claustre de professors

 

TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL
4t EI A ÁNGEL RÚA AMO
5è EI A MARGALIDA BAUZÀ BARCELÓ
5è EI B JAUME LLODRÀ OLIVER
6è EI A MARIA ANTÒNIA CERDÀ GARAU
6è EI B MARIA FRANCISCA MIRALLES MIRALLES
TUTORIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r A XISCA PUIGSERVER DANTI
2n A MARIA PILAR PASCUAL FIOL
2n B MARIA VIDAL ROSSINYOL
3r A

FRANCISCA MARIA NIELL GOMILA

3r B

MARIA FRANCISCA ROSSELLÓ NICOLAU

4t A COLOMA SASTRE NADAL
4t B MARIA LLOMPART AMENGUAL
5è A

MARGALIDA NICOLAU POCOVÍ

5è B MAITE RONDA CAÑAVERA
6è A CATERINA SALOM AMENGUAL
6è B MARIA ANTÒNIA MÓRA GOMILA
MESTRES ESPECIALISTES
LLENGUA ANGLESA

ANTONI GORNALS MESQUIDA

ROSARIO BESTARD SUMMERS

CATERINA SALOM AMENGUAL

EDUCACIÓ FÍSICA

GUILLEM FIOL TOMÀS

MIQUEL SERRALTA FONT

MÚSICA SANTI COMAS CABOT
RELIGIÓ MARIA ANTÒNIA CABOT RIERA
EQUIP DE SUPORT
PT PILAR MARTÍN MARTÍNEZ
AL SÍLVIA SOLIVELLAS VANRELL
AD PAULA AMENGUAL VANRELL
+1 INFANTIL CATALINA RIGO MUT
ATE ANTÒNIA MATEU SUREDA
EOEP JOANA ESTRANY
FISIOTERAPEUTA MARGALIDA SOLIVELLAS
EQUIP DIRECTIU
DIRECTOR GABRIEL MIRALLES PIZÀ
SECRETARI GUILLEM FIOL TOMÀS
CAP D’ESTUDIS PAULA AMENGUAL VANRELL