RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

NOUS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

  • JOANA MARIA MARTORELL MIRALLES
  • ÀFRICA SERRA HERNAIZ
  • MARIA ANTÒNIA MÓRA GOMILA
  • CATERINA SALOM AMENGUAL