Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

El termini per a sol·licitar-les finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional.

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Vos deixam un document amb aclariments respecte les novetats i informacions de la convocatòria.