Les reformes del pati

Enguany l’Ajuntament ha realitzat unes reformes al pati de Primària millorant el paviment i creant més zones d’ombra.