Seguiment mesures sanitàries

Volem recordar-vos les mesures sanitàries a seguir:
  • Les entrades esglaonades serveixen per evitar aglomeracions a les entrades i sortides del centre. Cada grup té un marge per entrar i sortir de 5 minuts. ÉS NECESSARI RESPECTAR L’HORARI ASSIGNAT.

  • Els alumnes de primària utilitzen de forma correcta la mascareta durant el període lectiu però cal tenir present que les mascaretes higièniques han de llençar-se després del seu ús.

  • Uses bé la mascareta?

 

 

 

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració!