Descripció

ALUMNAT I PROFESSORAT

El centre compta aquest curs amb 16 unitats: 5 d’educació infantil i 11 de primària. El nombre d’alumnes d’infantil és de 76 i a educació primària de 192, el que representa una matricula total de 268 alumnes.

El centre aquest curs disposa de 25 mestres a jornada completa, 1 a mitja jornada i la mestra de religió.

 

Actualment el claustre del CEIP Joan Mas i Verd està format per:

Nombre d’alumnes d’ educació infantil:

4t  EI

5èA EI 

5èB EI

6èA EI

6èB EI

19

15

14

15

15

 

Nombre d’alumnes d’ educació primària:

1r 2n A 2n B 3r A 3r B 4t A 4t B 5è A 5è B 6è A 6è B
25 19 18 18 18 17 17 15 15 16 16