Els delegats d’aquest curs

Vos presentam els delegats d’aquest curs 2021-22 de la nostra escola. Cada un d’ells/es representaran la seva classe i seran una peça clau pel bon funcionament del grup.

Les seves funcions seran preocupar-se dels problemes de la classe, aportar iniciatives positives per millorar el funcionament del grup classe i tenir inicatives per tal d’establir bones relacions entre el professorat i l’alumnat.

Inici de curs 2021-2022

DIVENDRES, 10 DE SETEMBRE DE 2021

Normes COVID

 • A primària ús obligatori de mascareta a l’interior i exterior.
 • Neteja i desinfecció de mans a les entrades i sortides de l’aula.
 • No acudir al centre en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19, els que estiguin en aïllament per diagnòstic o els que estiguin en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

ENTRADES I SORTIDES

 • Entrades i sortides escalonades: utilitzar els diferents accessos per evitar aglomeració a les entrades i sortides del recinte escolar.
 • Els pares, mares i acompanyants no entraran dins el recinte com a norma general a les entrades i sortides. Hi haurà un mestre de torn a les diferents entrades i sortides i els tutors a les corresponents aules.

Els germans poden entrar junts per l’entrada del germà que arribi primer i sortir junts amb el germà que surti més tard. Si un germà va a educació infantil poden entrar/sortir junts per l’entrada d’infantil.

SERVEIS Inici dels serveis d’escola matinera (entrada per primària de 7 a 9 hores) i menjador escolar (de 14 a 15h i fins a les 16 hores guarderia de menjador) dia 10 de setembre de 2021.

LLISTES GRUPS NOUS (4T EI, 1R, 3R I 4T EP PENJADES AL TAULÓ D’ANUNCIS DE PRIMÀRIA).

CLAUSTRE 2021/2022 – TUTORIES (Clicau a sobre)

DIES NO LECTIUS ELEGITS PEL CENTRE: 11 D’OCUTBRE, 07 DE DESEMBRE, 25 DE FEBRER I 16 DE MAIG.

Seguiment mesures sanitàries

Volem recordar-vos les mesures sanitàries a seguir:
 • Les entrades esglaonades serveixen per evitar aglomeracions a les entrades i sortides del centre. Cada grup té un marge per entrar i sortir de 5 minuts. ÉS NECESSARI RESPECTAR L’HORARI ASSIGNAT.

 • Els alumnes de primària utilitzen de forma correcta la mascareta durant el període lectiu però cal tenir present que les mascaretes higièniques han de llençar-se després del seu ús.

 • Uses bé la mascareta?

 

 

 

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració!

 

FESTIUS/ NO LECTIUS


 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener (ambdós inclosos).

 • Vacances de Pasqua: del 14 d’abril a l’24 d’abril (ambdós inclosos).

 • Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de març.

 • Festa escolar unificada: 28 de febrer.

 • Dies no lectius elegits pel centre:  11 d’octubre, 07 de desembre, 25 de febrer, 16 de maig.