RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Aquest curs escolar es renovarà part del Consell Escolar. S’han d’elegir 2 representants de pares/mares/tutors/tutores i 2 mestres.

Vos animam a participar.

CALENDARI

  • Els censos es troben exposats al tauló d’anuncis de l’entrada de primària.

CANDIDATS A FORMAR PART DEL CONSELL ESCOLAR:

  • JOANA MARIA MARTORELL MIRALLES
  • ÀFRICA SERRA HERNAIZ

Dimecres, 30 de novembre de les 14 a les 16 hores a la secretaria del centre tendran lloc les eleccions al consell escolar.