Informació inici 2n trimestre

Benvolgudes famílies,

A continuació s’adjunta l’escrit del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, amb informacions per al retorn als centres després de les vacances de Nadal.

ESCRIT DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES PER A LES FAMÍLIES.

Informam de les modificacions de la Comissió de Salut Pública de les actuacions corresponents davant l’aparició de casos COVID-19 als centres educatius :

  • L’alumnat que presenti símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19 NO ha d’acudir al centre educatiu fins que tengui el resultat negatiu d’una prova diagnòstica o fins que finalitzi el període d’aïllament mínim de 7 dies i sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic.
  • En cas de presentar símptomes seguir les instruccions mèdiques.
  • Alumnat de primària: ús de mascareta homologada i en correcte estat.
  • No s’aplicaran mesures dirigides al tancament d’una aula si no hi ha almenys 5 casos confirmats en aquesta o un 20% dels alumnes del grup (Educació infantil i primària).