Reutilització llibres de text

Programa de Reutilització de Llibres de Text per al curs 2022-2023 pels alumnes d’educació primària.

Per realitzar la inscripció retornar el full d’inscripció degudament emplenat i efectuar el pagament (50 euros) abans de dia 17 de juny, al compte de Caixa Bank (ES24 2100 8207 1113 0002 6449) mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

  • Import : 50€
  • Concepte: Fons – Curs que realitzarà el 2022/2023 – Nom i llinatges de l’alumne (Exemple: Fons – 1r – Nom Llinatges alumne)

També ho podeu fer al caixer de CaixaBank amb la següent ruta: pagament impostos i matrícules→pagaments a tercers.

Entitat: 0776307 – COLEGIO PÚBLICO JOAN MAS I VERD

Concepte: FONS DE LLIBRES

FULL D’INFORMACIÓ DEL PROGRAMA

FULL INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA

AJUTS PER L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 2022/2023

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El termini per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022.

La única novetat a tenir present és que cas que els tutors autoritzin al centre educatiu a cobrar a través del seu compte bancari, s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud el certificat de la titularitat d’aquest compte.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Compra chromebook alumnes 5è curs 2022-23

QUAN HEM DE COMPRAR ELS ORDINADORS (CHROMEBOOKS)?

De dia 01 de maig a dia 14 d’agost. Totes les comandes que es faran després del 14 d’agost hauran d’afegir les despeses de transport i l’empresa no garanteix que tenguin el dispositiu a l’inici del curs.

QUIN ÉS EL CODI DE COMPRA DE LA NOSTRA ESCOLA?

Codi: 07002543

ON PODEM COMPRAR L’ORDINADOR (CHROMEBOOK)?

Accés a la compra aquí           (Codi: 07002543)  

Vídeo explicatiu del procés de compra

Instruccions per a la compra 

Preguntes freqüents

QUAN S’ENTREGARAN ELS CHROMEBOOKS?

L’empresa els enviarà a l’escola els primers dies de setembre on els acabarem de configurar la llicència i posteriorment i s’entregaran als alumnes.

I SI TENIM DUBTES??

Enviau un correu a mserralta@ceipjoanmasiverd.cat

ES FARÀ UNA REUNIÓ INICIAL DES D’ICONO PER EXPLICAR EL FUNCIONAMENT BÀSIC DEL CHROMEBOOK.

DATA. 14/09/2022 A LES 17 HORES

FESTIUS/ NO LECTIUS

RECORDAU: DILLUNS, 16 DE MAIG – NO LECTIU

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener (ambdós inclosos).

  • Vacances de Pasqua: del 14 d’abril a l’24 d’abril (ambdós inclosos).

  • Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de març.

  • Festa escolar unificada: 28 de febrer.

  • Dies no lectius elegits pel centre:  11 d’octubre, 07 de desembre, 25 de febrer, 16 de maig.

Sant Jordi 2022

Volem compartir els contes elaborats per cada cicle: història lliure relacionada amb algun caire matemàtic i il·lustracions a càrrec dels alumnes del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

Enhorabona i que pogueu gaudir d’una lectura ben entretinguda!!

Quina gana! Conte d’Educació Infantil.

QUINA GANA!

EDUCACIÓ INFANTIL

La corona perduda. Conte primer cicle d’Educació Primària.

LA CORONA PERDUDA

PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La calculadora parladora. Conte segon cicle d’Educació Primària.

LA CALCULADORA PARLADORA

SEGON CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El Club de les calculadores. Conte tercer cicle d’Educació Primària.

EL CLUB DE LES CALCULADORES

TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA