REUNIÓ FAMÍLIES

Les reunions inicials amb les famílies es duran a terme per grups estables de convivència. Sempre que sigui possible serà en espais exteriors i mantenint el distanciament interpersonal. Recordau que l’ús de mascareta és OBLIGATORI en el centre escolar, tant en interiors com exteriors. Només hi podrà assistir un tutor per a cada alumne, els infants/germans no hi poden assistir.

GRUPDIAHORA
4T EI A (3 ANYS A)07 OCTUBRE16:30
4T EI B (3 ANYS B)07 OCTUBRE17:30
5È EI A (4 ANYS A)14 OCTUBRE16:30
5È EI B (4 ANYS B)14 OCTUBRE17:30
6È EI A (5 ANYS)05 OCTUBRE16:30
1r A08 OCTUBRE17:00
1R B08 OCTUBRE18:00
2N A01 OCTUBRE17:00
2N B01 OCTUBRE18:00
3R A07 OCTUBRE19:00
3R B07 OCTUBRE19:00
4T A05 OCTUBRE17:30
4T B05 OCTUBRE18:30
5È A06 OCTUBRE19:00
5È B06 OCTUBRE18:00
6È A14 OCTUBRE18:30
6È B14 OCTUBRE18:30