Beques Menjador Escolar 2021-2022

Podeu consultar la RESOLUCIO CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR clicant a sobre o entrar al següent enllaç: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària

Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

El termini per a sol·licitar-les finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional.

Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Vos deixam un document amb aclariments respecte les novetats i informacions de la convocatòria.