Recollida informes avaluació final

L’entrega de notes es farà presencial. 

Se vos notificarà l’hora seleccionada mitjançant un full informatiu a infantil i l’agenda de l’alumne a primària.

Ho hem organitzat en tres dies per evitar aglomeracions al centre i que es faci de manera coordinada. Si vos és impossible l’oferta que vos presentam vos podeu posar en contacte amb el vostre tutor/a via correu electrònic o agenda a primària i intentarem trobar la millor solució possible. Moltes gràcies!