Recollida informes avaluació final

L’entrega de notes es farà presencial. 

Se vos notificarà l’hora seleccionada mitjançant un full informatiu a infantil i l’agenda de l’alumne a primària.

Ho hem organitzat en tres dies per evitar aglomeracions al centre i que es faci de manera coordinada. Si vos és impossible l’oferta que vos presentam vos podeu posar en contacte amb el vostre tutor/a via correu electrònic o agenda a primària i intentarem trobar la millor solució possible. Moltes gràcies!

Reutilització llibres de text

Programa de Reutilització de Llibres de Text per al curs 2021-2022 pels alumnes d’educació primària.

Per tal de fer la comanda de llibres heu de fer el pagament (50 euros) abans de dia 14 de juny, a l’oficina de CaixaBank (oficina Bankia: ES36 2038 3445 9160 0006 9457). Passada aquesta data no s’acceptaran inscripcions.

A l’hora de fer l’ingrés s’han de fer constar el nom i llinatges de l’alumne/alumna. Després, heu d’entregar el justificant bancari juntament amb aquest full a l’escola.

FULL PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA

FULL INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA