MATRÍCULA 2021-2022

Publicades les llistes de puntuació provisional al tauló d’anuncis del centre.

MENJADOR ESCOLAR: Full inscripció 2021-2022 podeu descarregar el següent document o sol·licitar-lo al centre per fer la inscripció al menjador escolar pel curs 2021-2022.

RECORDAU:

Si l’alumne ja es troba matriculat al CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri no s’ha de fer cap tràmit.

El tràmit sempre que sigui possible ha de ser telemàtic, en cas que es vulgui fer presencial s’ha de demanar cita prèvia: 971 16 15 60