Informació COVID per a les famílies

Benvolgudes famílies,

– A partir de dia 25 d’abril de 2022: “deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors , tal com es determinava a la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021
-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021.”


– Amb les noves mesures establertes a partir de la
resolució de dia 8 de març de 2022 per fer front a la COVID-19 als centre educatius, el claustre del CEIP Joan Mas i Verd ha decidit les presents actuacions:

  • Mantenir els diferents accessos (accés per ed. infantil, rampa i escala ed. primària), l’alumnat en entrar al centre es dirigirà a la seva aula. Les portes s’obriran a les 08:50 i a les 13:50  i es tancaran a les 09:05. Recordar que l’entrada posterior a les 09:05 suposa falta de puntualitat. 
  • Mantenir els dos torns de pati on l’alumnat podrà interactuar entre ell.
  • En els serveis d’escola matinera i menjador escolar els alumnes podran interactuar independentment del grup al qual pertanyen.

Es segueixen mantenint les mesures d’higiene, la higiene de símptomes respiratoris,  l’ús de mascareta en espais interiors per a l’alumnat major de 6 anys, la ventilació dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

 

– A partir de dia 07 de març: No cal identificar els contactes estrets i aquests no hauran de fer quarantena.

El telèfons d’atenció a les famílies en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 són:

  • InfoCOVID pediatria: 900 700 222                    InfoCOVID: 900 100 971