Reunions inicials

Benvolgudes famílies,

Davant l’excepcionalitat d’aquest curs escolar es convocaran reunions de màxim 10 persones al centre DIMARTS dia 8 de setembre al llarg del matí. A la reunió ha d’assistir un familiar i recomanam que sempre que sigui possible vengui acompanyat de l’alumne. S’explicaran les entrades i sortides, l’organització en el centre, les mesures higièniques… i es presentaran diferents formularis que han de ser revisats i signats per les famílies. Per això també vos demanam que dugueu un bolígraf i una carpeta per tal d’evitar fer-ne un ús compartit.

La reunió tendrà una durada més o menys d’una hora, mirau de tenir temps d’anar a les diferents reunions en cas de germans.

Recordau: entrar per la porta assignada, dur mascareta (obligatòria pels adults i pels alumnes a partir de 1r d’educació primària) i no assistir en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

Degut a l’organització per tal de mantenir el distanciament interpersonal d’1,5 metres alguns grups s’han desdoblat i altres s’han hagut de redistribuir.

En els grups que han sofert canvis el tutor/a corresponent telefonarà a les famílies a nivell individual per concertar l’hora de la reunió (4t EI – 3 anys, 5è EI – 4 anys, 2n i 4t d’educació primària).

Els grups que es mantenen com el curs passat heu escollit l’hora a través del formulari, ara els formularis es tanquen i els qui no heu escollit hora el vostre tutor/a vos telefonarà.

Moltes gràcies, vos esperam a tots amb molta il·lusió!