SOL·LICITUD RECOLLIDA INFORMES D’AVALUACIÓ 3r trimestre

L’entrega de notes es farà presencial. Per tal que pogueu reservar hora per fer la recollida, a continuació vos adjuntam els enllaços on podreu indicar l’hora que vos vagi millor. Hem limitat, en general, a un dia per grup perevitar aglomeracions al centre i que es faci de manera coordinada. Si vos és impossible l’oferta que vos presentam vos podreu posar en contacte amb el vostre tutor/a via correu electrònic i intentarem trobar la millor solució possible. Moltes gràcies!

 

                     NIVELL

      RESERVA HORA

3 anys Àngel Rua 

RESERVA HORA 3 anys

4 anys A Margalida Bauzà

RESERVA HORA 4 anys A

4 anys B Jaume Llodrà

RESERVA HORA 4 anys B

5 anys A Mª Antònia Cerdà

RESERVA HORA 5 anys A

5 anys B Mª Francisca Miralles

RESERVA HORA 5 anys B

1r Xisca Puigserver

RESERVA HORA 1r

2n A Pilar Pascual 

RESERVA HORA 2n A

2n B Maria Vidal

RESERVA HORA 2n B

3r A Francisca Mª Niell 

RESERVA HORA 3r A

3r B Mª Francisca Rosselló 

RESERVA HORA 3r B

4t A Coloma Sastre 

RESERVA HORA 4t A

4t B Maria Llompart

RESERVA HORA 4t B

5è A Marga Nicolau

RESERVA HORA 5è A

5è B Maite Ronda

RESERVA HORA 5è B

6è A Caterina Salom 

RESERVA HORA 6è A

6è B Mª Antònia Móra

RESERVA HORA 6è B