EDUCOVID

EDUCOVID, de la Gerència d’Atenció Primària (GAP) de Mallorca.
EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca. 


EDUCOVID té els objectius generals següents:
– Coordinar les actuacions davant la sospita de casos COVID-19 entre l’alumnat escolaritzat de Mallorca.
– Fer el rastreig dels contactes estrets en l’àmbit educatiu.
– Organitzar la presa de mostres dels contactes estrets en l’àmbit escolar.
– Comunicar a la Conselleria d’Educació, al centre educatiu i al centre de salut de referència del centre educatiu que hi ha casos positius.
– Coordinar amb el Servei de Epidemiologia i la Conselleria d’Educació l’actuació davant els brots en els centres educatius.
– Assessorar i donar suport als equips de atenció primària i als equips directius dels centres educatius en els temes relacionats amb els casos sospitosos o confirmats de COVID-19 en l’àmbit educatiu.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
– Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:
– Telèfon: 900 101 863
– Correu electrònic:  educacovid@dgsanita.caib.es