EDUCOVID

EDUCOVID, de la Gerència d’Atenció Primària (GAP) de Mallorca.
EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d’infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca. 


EDUCOVID té els objectius generals següents:
– Coordinar les actuacions davant la sospita de casos COVID-19 entre l’alumnat escolaritzat de Mallorca.
– Fer el rastreig dels contactes estrets en l’àmbit educatiu.
– Organitzar la presa de mostres dels contactes estrets en l’àmbit escolar.
– Comunicar a la Conselleria d’Educació, al centre educatiu i al centre de salut de referència del centre educatiu que hi ha casos positius.
– Coordinar amb el Servei de Epidemiologia i la Conselleria d’Educació l’actuació davant els brots en els centres educatius.
– Assessorar i donar suport als equips de atenció primària i als equips directius dels centres educatius en els temes relacionats amb els casos sospitosos o confirmats de COVID-19 en l’àmbit educatiu.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
– Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:
– Telèfon: 900 101 863
– Correu electrònic:  educacovid@dgsanita.caib.es 

 

FESTIUS/ NO LECTIUS 1R TRIMESTRE

RECORDAU

  • DILLUNS 12 D’OCTUBRE – FESTIU
  • DIMARTS 13 D’OCTUBRE – NO LECTIU
  • DILLUNS 7 DE DESEMBRE – FESTIU
  • DIMARTS 8 DE DESEMBRE – FESTIU
  • VACANCES DE NADAL DE DIA 23 DE DESEMBRE A DIA 7 DE GENER (AMBDÓS INCLOSOS)

Beca menjador escolar

Des de dia 7 fins dia 21 d’octubre es poden sol·licitar les ajudes de menjador escolar per al curs 2020/2021.

Resolució BOIB

Accés a tota la documentació

S’ha de presentar l’annex 2 i la documentació acreditativa necessària en totes les sol·licituds és la següent:

  • Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la família
  • Còpia del llibre de família
  • Certificat de convivència
  • En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere, la documentació justificativa d’aquesta situació

S’haurà d’aportar la documentació expedida per l’adminitració competent per acreditar rendes mínimes, prestacions extraordinàries o subsidi de desocupació.

Es pot entregar la documentació a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9,00 a 10,00 i de 13 a 14,00 h.

Correu del centre:  ceipjoanmasiverd@educaib.eu  

Telèfon: 971161560

Menjador escolar 2020-2021

S’han organitzat els espais per tal d’ubicar els alumnes que queden tot el mes inscrits al menjador escolar fins a dia d’avui (pagant les mensualitats per domiciliació) que començarà a partir de dilluns 14 de setembre.

S’ha de garantir que els grups estables es mantinguin agrupats entres si, mantenint la distància d’un metre i mig entre ells i amb una distància de més de dos metres entre les diferents agrupacions de grups estables.

Per aquest motiu, s’utilitzaran com espais de menjador a partir de les 14,05 hores les aules de primer d’educació primària, les aules de sisè d’educació primària i la sala de menjador.

Els alumnes que venguin al menjador dies fixes a la setmana (és a dir, no tot el mes però sempre els mateixos dies de la setmana) haureu d’emplenar el full d’inscripció indicant els dies de la setmana que es farà ús del servei i entregar-ho a secretaria. Podreu començar a fer ús del servei de menjador a partir de dilluns 21 de setembre. Durant la propera setmana (del 14 al 18 de setembre) podreu comprar els tiquets de 9,10 a 10,00 hores i de 13,00 a 13,40 hores a secretaria. Anirem obrint de manera escalonada evitant aglomeracions tant a dins com a fora del centre, vos demanam que mantingueu la distància de seguretat i l’ús de mascareta.

Els alumnes eventuals hauran d’enviar un correu al centre ceipjoanmasiverd@educaib.eu especificant el dia que han de fer ús del servei i les dades de l’alumne (nom, llinatges i nivell), sempre com a mínim, el dia anterior abans de les 14 hores per tal de poder garantir les mesures. En cas que no es puguin garantir s’avisarà a la família. S’han d’adquirir els tiquets prèviament a la secretaria del centre.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

A continuació vos podeu descarregar el full d’inscripció al menjador escolar pel present curs escolar. El podeu entregar emplenat i signat per correu electrònic o bé entregar-lo a secretaria.

Inscripció curs 2020-21 CEIP JOAN MAS I VERD

 

Un petit tast del nostre centre

Futurs alumnes i famílies que el proper curs començareu al nostre centre, vos deixam un petit tast d’allò que feim i el díptic informatiu. 

Si necessitau informació ens trobam a la vostra disposició al telèfon del centre 971161560 (de 9 a 14h) i al correu del centre: ceipjoanmasiverd@educacio.eu 

Moltes gràcies!!

Claustre CEIP Joan Mas i Verd